Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

 

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο Επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Εισαγωγή

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου? με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις στο σύνολό τους και χωρίς επιφύλαξη. Εάν διαφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 [δεκαοκτώ] ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.

 

Άδεια για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, http://www.musuron.gr/ ή / και τους δικαιοπαρόχους της ανήκουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για http://www.musuron.gr/. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδεια, όλα αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται.

Μπορείτε να δείτε, να κατεβάσετε για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης μόνο, και να εκτυπώνετε σελίδες, αρχεία ή άλλο περιεχόμενο από την ιστοσελίδα για προσωπική σας χρήση, υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω και αλλού σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

 

Δεν πρέπει να:

 • αναδημοσιεύσετε υλικό από αυτή την ιστοσελίδα σε κανένα, ούτε εκτύπωση ψηφιακών μέσων ή έγγραφα
 • (συμπεριλαμβανομένων των αναδημοσίευση σε μια άλλη ιστοσελίδα)
 • πώληση, ενοικίαση ή υπο-άδεια υλικού από την ιστοσελίδα
 • δείχνουν οποιοδήποτε υλικό από την ιστοσελίδα στο δημόσιο
 • αναπαραγάγετε, αντιγράψετε ή άλλης μορφής εκμετάλλευση του υλικού του ιστοχώρου για εμπορικούς σκοπούς
 • επεξεργαστείτε ή να τροποποιεί οποιοδήποτε υλικό στον δικτυακό τόπο
 • αναδιανέμουν το υλικό από αυτή την ιστοσελίδα – εκτός από το περιεχόμενο ειδικά και ρητά διατίθενται για αναδιανομή ή αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω της χρήσης iframes ή screenscrapers.
 • Σε περίπτωση που το περιεχόμενο είναι ειδικά κατασκευασμένο διαθέσιμα για ανακατανομή, αυτό μπορεί να αναδιανεμηθεί μόνο εντός της εταιρείας σας.

 

 

Αποδεκτή χρήση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα με οποιοδήποτε τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει, βλάβη στο δικτυακό τόπο ή την απομείωση της διαθεσιμότητας ή προσβασιμότητας των http://www.musuron.gr/ ή με οποιοδήποτε τρόπο που είναι παράνομη, παράνομη, δόλια ή επιβλαβή, ή σε σχέση με οποιαδήποτε παράνομη, παράνομη, δόλια ή επιβλαβή σκοπό ή δραστηριότητα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για αντιγραφή, αποθήκευση, υποδοχής, μετάδοση, αποστολή, η χρήση, δημοσίευση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αποτελείται από (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε spyware, ιών υπολογιστών, Trojan horses, worms, έμπορο ξυλείας πληκτρολόγησης, rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δεν πρέπει να διενεργήσει οποιαδήποτε συστηματική ή αυτόματη δραστηριότητες συλλογής δεδομένων σε ή σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα χωρίς http://www.musuron.gr/’s ρητή έγγραφη συγκατάθεση.
Αυτό περιλαμβάνει:

 • αναμόχλευση
 • εξόρυξη δεδομένων
 • εξόρυξη δεδομένων
 • συγκομιδή δεδομένων
 • «διαμόρφωση» (iframes)
 • Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα για σκοπούς που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της http://www.musuron.gr/.

 

 

Περιορισμένη πρόσβαση

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας αυτής είναι περιορισμένη. http://www.musuron.gr/ διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές αυτής της ιστοσελίδας, ή κατά την κρίση μας, όλο αυτό το δικτυακό τόπο. http://www.musuron.gr/ μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιήσει την πολιτική αυτή χωρίς προειδοποίηση.

Αν http://www.musuron.gr/ σας παρέχει ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να σας δώσει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε περιορισμένες ζώνες του παρόντος δικτυακού τόπου ή άλλου περιεχομένου ή υπηρεσιών, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός ταυτότητας χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι εμπιστευτικά. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον κωδικό πρόσβασης και χρήστη σας ασφάλεια ID ..

http://www.musuron.gr/ μπορεί να απενεργοποιήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στο http://www.musuron.gr/’s απόλυτη κρίση χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση.

 

Περιεχόμενο Χρήστη

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, «το περιεχόμενο χρήστη σας” νοείται το υλικό (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά το κείμενο, εικόνες, ηχητικό υλικό, υλικό βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό) που θα υποβάλλουν σε αυτή την ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε σκοπό.

Θα χορηγήσει στην http://www.musuron.gr/~~V μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, ατελώς άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή του περιεχομένου χρήστη σε οποιαδήποτε υπάρχουσα ή μελλοντική μέσα ενημέρωσης. Μπορείτε επίσης να χορηγήσει στην http://www.musuron.gr/~~V το δικαίωμα να παραχωρεί περαιτέρω άδειες των δικαιωμάτων αυτών, και το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή για παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών.

Περιεχόμενο Χρήστη σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή αθέμιτο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, και δεν πρέπει να είναι σε θέση να δώσει αφορμή για νομική δράση εναντίον σας αν ή http://www.musuron.gr/ ή ένα τρίτο μέρος (στο κάθε δυνάμει οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομολογίας).

Δεν πρέπει να υποβάλετε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο χρήστη με την ιστοσελίδα που είναι ή υπήρξε ποτέ αντικείμενο τυχόν απειλούμενων ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλα παρόμοια καταγγελία.

http://www.musuron.gr/ διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό υποβάλλεται σε αυτή την ιστοσελίδα, ή αποθηκεύονται στους διακομιστές της http://www.musuron.gr/, ή που φιλοξενούνται ή δημοσιεύονται επάνω σε αυτήν την ιστοσελίδα.

http://www.musuron.gr/’s δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με το περιεχόμενο του χρήστη, http://www.musuron.gr/ δεν αναλαμβάνει να παρακολουθεί την υποβολή του εν λόγω περιεχομένου, ή τη δημοσίευση της τέτοιου είδους περιεχόμενο, αυτό το δικτυακό τόπο.

 

Καμία εγγύηση

Η ιστοσελίδα αυτή παρέχεται “ως έχει” χωρίς οποιεσδήποτε δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές. http://www.musuron.gr/ κάνει καμία δήλωση ή εγγύηση σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, http://www.musuron.gr/ δεν εγγυάται ότι:

Αυτός ο δικτυακός τόπος θα είναι διαρκώς, ή διαθέσιμη σε όλα? ή
οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι πλήρη, αληθή, ακριβή και μη παραπλανητική.

Τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν, ή προορίζεται να αποτελέσει, συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Εάν χρειάζεστε συμβουλές σε σχέση με οποιαδήποτε νομική, οικονομική ή ιατρικό υλικό θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία.

 

Περιορισμοί της ευθύνης

http://www.musuron.gr/ δεν θα είναι υπόλογη απέναντι σε εσάς (είτε σύμφωνα με το δίκαιο της επαφής, το δίκαιο των αδικοπραξιών ή με άλλο τρόπο) σε σχέση με το περιεχόμενο της, ή τη χρήση, ή αλλιώς σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο:

 • στο βαθμό που η ιστοσελίδα αυτή παρέχεται δωρεάν-of-χρέωση, για οποιαδήποτε άμεση απώλεια
 • για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή αποθετική ζημία
 • ή για τυχόν απώλειες των επιχειρήσεων, την απώλεια εσόδων, τα έσοδα, τα κέρδη ή προσδοκώμενων κερδών, απώλεια συμβάσεων ή επιχειρηματικών σχέσεων, απώλεια φήμης ή καλής θέλησης, ή απώλεια ή καταστροφή πληροφοριών ή δεδομένων.

Αυτοί οι περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν ακόμα και αν http://www.musuron.gr/ έχει γνωστοποιηθεί ρητά η πιθανή απώλεια.

 

Εξαιρέσεις

Τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα αποποίηση ευθυνών θα αποκλείσει ή να περιορίσει την εγγύηση υπονοείται από το νόμο ότι θα ήταν παράνομο να αποκλείσει ή να περιορίσει? και τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα αποποίηση ευθυνών θα αποκλείσει ή να περιορίσει την ευθύνη του musuron.gr σε σχέση με όλα τα παρακάτω:

θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από την αμέλεια των http://www.musuron.gr/ ή παράγοντες, τους υπαλλήλους της ή τους μετόχους / ιδιοκτήτες
απάτη ή δόλια παραπλάνηση από την πλευρά της http://www.musuron.gr/ ή
ζήτημα το οποίο θα ήταν παράνομο ή αθέμιτο για http://www.musuron.gr/ να αποκλείουν ή να περιορίζουν, ή να επιχειρήσει ή να επιδιώκουν να αποκλείσουν ή να περιορίσουν, την ευθύνη της.

 

Εύλογο

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί της ευθύνης που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποποίηση είναι λογικές.

Αν δεν πιστεύετε ότι είναι λογικό, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

 

Άλλα μέρη

Αποδέχεστε ότι, ως οντότητα περιορισμένης ευθύνης, http://www.musuron.gr/ έχει συμφέρον να περιορίζει την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων και των εργαζομένων της. Συμφωνείτε ότι δεν θα φέρει καμία αξίωση έναντι προσωπικά http://www.musuron.gr/’s εκπροσώπων ή των υπαλλήλων σε σχέση με οποιεσδήποτε απώλειες πάσχετε σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, συμφωνείτε ότι οι περιορισμοί των εγγυήσεων και της ευθύνης που ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποκήρυξη θα προστατεύσει http://www.musuron.gr/’s στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τους διαδόχους, εκδοχείς και υπο- εργολάβοι, καθώς και http://www.musuron.gr/.

 

Ανεφάρμοστη διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας ιστοσελίδας αποποίηση ευθυνών, ή διαπιστώνεται ότι είναι, να επιβληθεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, αυτό δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων του παρόντος δικτυακού τόπου αποποίηση ευθυνών.

 

Παραβιάσεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη http://www.musuron.gr/’s~~V άλλα δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εάν παραβιάζει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, http://www.musuron.gr/ μπορεί να λάβει τα μέτρα που http : //www.musuron.gr/ κρίνει κατάλληλο για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα, απαγορεύοντας σας από την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο, εμποδίζοντας υπολογιστές χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP σας από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, επικοινωνώντας με την υπηρεσία παροχής Internet για να ζητήσει που εμποδίζουν την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα ή / και την κίνηση δικαστικών διαδικασιών εναντίον σας.

 

Συμφωνία

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και http://www.musuron.gr/ σε σχέση με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, και υπερισχύουν όλων προηγούμενες συμφωνίες όσον αφορά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.